Akupunktur

Det finns en skillnad mellan akupunktur inom hälso- och sjukvården och den akupunktur som bedrivs inom alternativmedicinen. Här följer en kort beskrivning av den medicinska akupunkturen som erbjuds via Baltic fysio clinic.

 

Medicinsk Akupunktur (Western Medical Acupuncture, WMA)
Alltsedan medicinsk forskning i västerlandet kunde visa hur akupunktur fungerar har metoden använts som ett komplement till annan medicinsk behandling. Metoden grundar sig på fysiologiska mekanismer och bygger på aktivering av kroppens egna kontrollsystem.
 
Vid t. ex. smärtbehandling aktiveras de mekanismer i kroppen som hämmar smärta. Bland annat upptäckten av kroppsegna substanser som endorfiner kan förklara effekterna av nålstimulering. WMA retar nervtrådar som ökar effektiviteten i smärthämningssystem i hjärna och ryggmärg, dvs aktiverar kroppens egen inbyggda smärtlindringsförmåga.

 

Inom hälso- och sjukvården är utbildningen i WMA en påbyggnad av den tidigare medicinska högskoleutbildningen. Legitimerade yrkesgrupper som läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer använder idag akupunktur som en av sina många behandlingsmetoder. Medicinsk Akupunktur är helt integrerad i den allmänna hälso- och sjukvården.

I Finland godkändes Medicinsk Akupunktur som behandling inom sjukvården i mitten av 1990-talet. Den svenska Socialstyrelsen godkände Medicinsk Akupunktur som smärtbehandling redan1984 och vid sjukdomsbehandling 1994.