Coaching för personlig utveckling

 

Det överordnade syftet med coaching är personlig utveckling.  Att nå en ny/ högre potential inom något område i sitt liv. Med hjälp av coaching kan du bli en större version av dig själv, din egen hjälte, som du inte vågat tro eller drömma om att nå.   

 

Coaching är en process där kundens resurser så som erfarenheter, kunskaper, värderingar och egenskaper tas tillvara. Processen ser till hela människan. Kunden själv är experten i coachingförhållandet och du som kund har själv svaren som i förlängningen skall hjälpa dig framåt mot önskat mål/nyläge.

Jag som coach finns med i processen som en partner och som ett stöd.  

 

Jag följer coachingens 8 kärnkompetenser samt ICF:s etiska riktlinjer.

Välkommen att anmäla dig till en kostnadsfri konsultation. Om du därefter bestämmer dig för att anlita mig som coach så kommer vi överens om hur coachrelationen skall byggas upp med antal träffar och hur ofta vi skall ses.

NUOTTI coaching 

Denna coaching vänder sig till personer 16-29 år som saknar studie- eller arbetsplats, vars studier hota avbrytas, för personer vars funktionsförmåga på något sätt är nedsatt eller som hindrar dem att planera sin framtid, påbörja studier eller arbete. Coachingen utförs på uppdrag av Folkpensionsanstalten (FPA). För mer information och ansökan läs mer här.

Coaching på uppdrag av arbetsförmedlingen (AMS)

Om du är långtidsarbetslös och har en vägledare som kontaktperson vid AMS kan du där via, i samråd med din kontaktperson, erhålla coaching. Vi fokuserar vid träffarna på dig, dina resurser, tidigare erfarenheter och hur du kan komma vidare för att komma ur arbetslösheten. 

Läs om kunders erfarenheter av coaching vid Baltic MT här.