Effekter av mental träning

  • Förbättrad psykisk hälsa

  • Ökad självkännedom

  • Bättre självkänsla och självförtroende

  • Förbättrade sociala relationer

  • Mer positiv attityd till tillvaron

  • Ökad livs- och arbetsglädje

  • Ökad/förbättrad arbetsförmåga & studieprestation

  • Ökade förutsättningar att nå sina mål

Baltic Mental Training

Sonja Signell

Tel: 050 30 13332

FO-nr 2699824-3

Baltic Fysio Clinic

Kjell Signell

Tel: 22700 (Cityläkarnas reception)

FO-nr 1897646-6

 

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Ikon