Effekter av mental träning

  • Förbättrad psykisk hälsa

  • Ökad självkännedom

  • Bättre självkänsla och självförtroende

  • Förbättrade sociala relationer

  • Mer positiv attityd till tillvaron

  • Ökad livs- och arbetsglädje

  • Ökad/förbättrad arbetsförmåga & studieprestation

  • Ökade förutsättningar att nå sina mål