Kurs i lymfoptimering

Har du någon långvarig sjukdom eller lider du av konstant trötthet och utmattning? Eller kanske du lider av inflammationer som du aldrig blir av med? 

Har du stagnerat och har svårt att komma vidare? Blir du inte bättre trots medicinering och behandlingar?

Då kan problemet bero på att lymfsystemet inte är intakt.

Nu startas en grupp för åtta personer.

Deltagarna får lära sig bland annat hur lymfsystemet fungerar och hur man sköter om det på bästa sätt.

Kursen omfattar fem tillfällen varav tre är online. Första och sista tillfället är fysiska, individuella, träffar. Första träffen är undersökning/ behandling. Sista är en återkoppling av hur det gått.

Du ingår i en privat grupp på Facebook. Där kan du ställa frågor och lufta dina egna tankar och funderingar med övriga kursdelatagare och kursledare.

OBS!

Om du är under pågående cancerbehandling eller är under utredning för hjärt- och kärlsjukdom så kan du tyvärr INTE delta.

Priset för detta paket är 97 euro. 

Start månadsskiftet mars- april.

Anmälningar och frågor skickas till balticfysio@gmail.com