Mental träning och coaching för idrottare

 

Mental träning är minst lika viktig som den fysiska träningen för att som idrottare nå framgång i tävlingssammanhang.  

 

Målet med mental träning inom idrott är personlig utveckling så du som idrottare har en god mental grund att stå på.

Exempel på områden som jag arbetar med klienter med inom mental träning och idrott är självbild, självkänsla, självförtroende, mål, motivation, stresshantering, rädslor, attityder och koncentration/ fokus.

Inom den mentala träningen utgår jag i arbetet helt från dina behov och önskemål som kund. Det är dina mål som styr upplägget.

Genom ett gemensamt arbete, där du som kund har ansvar för att genomföra träning mellan träffarna, skapar vi nya möjligheter för dig och din idrottskarriär.

 

Hur du som kund definierar/ vad du sätter in i personlig utveckling är högst personligt och därför viktigt att diskutera innan träningen börjar.

Om du är intresserad av att veta mer eller om du funderar på om mental träning är det du söker för att nå nästa nivå i din idrottskarriä så är du välkommen att ta kontakt för en kostnadsfri konsultation.