Mindfulness är ett tillstånd av medvetenhet där vi i vardagen medvetet riktar vår uppmärksamhet på det som sker ögonblick för ögonblick inom oss och i vår omgivning.
Med hjälp av mindfulness lär vi oss att leva i nuet, lämna autopiloten och vara koncentrerad i det som sker.
Mindfulness är ett förhållningssätt till livet och kan motverka ältande, stress och oro med ökad livskvalitet som följd.
Mindfulnessträningen innefattar såväl ledda meditationer som vardagsövningar som man gör på egen hand.
 
Läs om gruppdeltagares erfarenheter här.