Sonja Signell

Arbetsområden: coaching, mental träning, stresshantering och mindfulnessgrupper.

 

Jag har mångårig erfarenhet av arbete med människor såväl från hälsofrämjande arbete som från den psykiatriska sjukvården och arbetsmarknadsvägledning. Jag har en holistisk människosyn, vilket innebär att jag arbetar utifrån att alla våra delar, såväl den fysiska som mentala/emotionella och själsliga är lika viktiga.

Examina:

Sjuksköterska med specialisering i psykiatri (yrkeshögskolan Arcada -96)

Magister i folkhälsovetenskap (Karolinska inst. -06)

Mental tränare (Öppna högskolan på Åland -15)

Mindfulnessinstruktör steg 1 (Mindfulnesscenter -17)

ICF Certifierad coach (ACC), (Coach companion -20)

Övriga kurser:

Bland annat inom ledarskap, arbetsplatspsykologi, och acceptance and commitment therapy (ACT),  

Kjell Signell

Arbetsområden: fysioterapi, företagshälsovård och akupunktur.

Jag har arbetat som fysioterapeut sedan sommaren 1997, såväl inom äldreomsorg, neurologi, psykiatri och hälsocentral i Norge och Sverige innan jag 2004 startade mitt eget företag och är sedan dess aktiv på Åland. 

 

Examina:

Fysioterapeut (yrkeshögskolan Arcada -96)

Massageterapeut (Manumedic -00)

Akupunktör ( Karolinska institutet -01)

Högre examen inom ortopedisk manuell terapi (OMT, Haninge Fysiocenter -08) Företagshälsovård (yrkeshögskolan Arcada -15)

Jag har ett stort kliniskt intresse kring smärtbehandling.

Fortbildning med kurser och kontinuerlig uppdatering av evidensbaserade terapiformer är av stor vikt för min professionella

' utveckling. Allt för att kunna hjälpa mina patienter bästa sätt.