Sök
  • Sonja

En bloggserie om vad coaching är (och lite om vad det inte är) och hur coaching går till.

Del 1, En kort introduktion.


”COACHING ÄR ETT PARTNERSKAP MED KLIENTER I EN TANKEVÄCKANDE OCH KREATIV PROCESS SOM INSPIRERAR DEM ATT MAXIMERA SIN PERSONLIGA OCH PROFESSIONELLA POTENTIAL.”


Ovanstående citat är International coaching federations (ICF) definition av coaching. ICF är den ledande globala organisationen som arbetar för att utveckla coaching yrket.


Coaching är ett partnerskap.

Det innebär att den som blir coachad (klienten) och coachen går in i samarbetet och samarbetar i en process där båda är jämlika. Båda har klientens mål som riktning i processen. Partnerskapet innebär även ömsesidig respekt. Allt från att hålla tider som att tala vänligt till varandra. Partnerskapet innebär även att visa respekt för varandra i coachingsessionerna däribland genom att komma väl förberedda till sessionen.


Partnerskapet innebär även från coachens sida konfidentiallitet, dvs. det som sägs i coachingsessionen förblir mellan klienten och coachen. Vill klienten å sin sida berätta om vad som kommit upp/ behandlats under en session får hen självklart göra det.


Kunder som kommer till mig blir informerade om detta i början av vårt samarbete och skall kunna känna sig trygga i att det som behandlas inte förs vidare. Med min bakgrund som sjuksköterska så sitter detta i ryggmärgen.

Coaching är ett partnerskap15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla