Sök
  • Sonja

Självledarskap - bara trendigt eller ligger det något i att utveckla det hos sig själv?

Vad tänker du på då du hör ordet självledarskap? Det är ett ord som är på många människors läppar idag. Det skrivs mycket om det och så gott som dagligen möter vi ordet i medier.

Inom mental träning talar vi om livet som ett "Gör det själv projekt" där du skapar din egen framtid. Självledarskap handlar om det, att hitta din inre drivkraft/ motivation som är det som leder dig att handla i önskad riktning ditåt mot det du vill nå.


Om du går till dig själv, tänk på självledarskap i förhållande till ditt eget liv. Hur ser ditt personliga självledarskap ut? Har du en riktning, att du vet vart du vill och framför allt, hur du skall ta dig dit? Många vet vart de vill / hur de skulle vilja ha det men inte hur de skall ta sig dit.


Om du känner att du vill utveckla ditt självledarskap för att nå dina mål säger jag grattis till dig! Att arbeta med sitt personliga självledarskap ger flera positiva effekter så som minskad stress och prestationsångest, ökad entusiasm till att göra saker och bättre självtillit till sig själv och sin egen förmåga att klara av saker.

Viktigt för att utveckla självledarskapet är självkännedom. Vad vill du och vad behöver du i livet, vad är viktigt för dig i livet? Och en lika viktig fråga, varför vill och behöver du detta, varför är det viktigt för dig?

För att komma fram till det behöver du avsätta tid för reflektion. Fundera över hur du vill känna dig. Att koppla ett framtida önskat läge till en känsla förankrar målet starkare hos dig. Finns det något du behöver börja eller sluta med för att kunna känna så som du vill? Är det något nytt som du behöver lära dig för att känna dig så som du vill kunna känna dig? Vidare kan du fundera över vad du är tacksam för och finns det något som i ditt liv som drar ner på din tacksamhet? Vad kan du då göra med det senare?

Genom att rikta uppmärksamhet på det du vill uppnå, istället för vad som hindrar dig, stärker du ditt fokus att arbeta i den riktningen.


Att berömma dig själv är också viktigt i självledarskap. Att kunna lyfta dig själv för dig själv är inte egoistiskt, det är ett tecken på självrespekt och själmedkänsla.

Då du vet vart du vill behöver du en handlingsplan för det med delmål på vägen. Det hjälper dig att komma framåt och känna och uppleva att du är påväg i rätt riktning mot det stora målet.

Då du nått ett delmål är det viktigt att komma ihåg att fira, då stärker du känslan av att du klarar det du tar dig an och du upprätthåller den inre motivationen då du känner att du är kapabelt till det du bestämt dig för.


Med ett starkt självledarskap är du bättre rustad att ta dig an plötsliga förändringar. Du kan agera istället för att reagera och väljer hur du vill styra Ditt liv!
19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla