Stresshantering

Mål och målbildsarbete är en viktig del inom stresshanteringen och något som vi lägger stor vikt vid under träffarna.

Inom stresshantering är mindfulness ett bra verktyg som jag arbetar mycket med om kunden känner sig bekväm med detta.

Mellan träffarna får kunden/kunderna arbeta med det som vi gått igenom vid träffarna.

Så som inom allt förändringsarbete så är det av största vikt att kunden själv arbetar aktivt för att uppnå en förändring i sin situation.

Vi erbjuder stresshantering såväl för enskilda individer som för grupper. Om man vill delta i en grupp så är antalet träffar 6/ grupp. Vid individuella sessioner bestäms antalet beroende på kundens behov och önskemål.

Välkommen att ta kontakt för att få närmare information om den stresshantering vi erbjuder individuellt och för grupper.

I stresshanteringsarbetet med mina kunder utgår jag från stressens sju neurologiska nivåer; omgivningen, beteendet, förmåga, föreställningar, värderingar, identitet och högre syfte. Detta innebär att vi ser på i vilken nivå stressen uppkommit och i vilken nivå den ger sig uttryck. Utifrån denna kartläggning sätter vi tillsammans sedan in åtgärder med fokus på kundens resurser.